Update zomerkampen

Beste ouder(s),

Het coronavirus gooide roet in heel wat plannen voor de zomervakantie, en ook de Pioniers vreesden een tijdje dat op kamp gaan niet mogelijk zou zijn. Gelukkig besliste de veiligheidsraad vorige week dat op kamp gaan wél kan, indien de maatregelen gerespecteerd worden. Wij bekeken alle mogelijkheden zeer grondig, rekening houdend met de kampplaats die we voorzien hebben, de maatregelen, de noden van de kinderen, onze eigen doelstellingen. We geloven dat we nu de best mogelijke formule hebben uitgewerkt. Dat wil zeggen, een manier om zoveel mogelijk kinderen op een zo veilig mogelijke manier van een zomerkamp te kunnen laten genieten.

Daarom organiseren de Pioniers deze zomer 4 kortere kampen met telkens een totaal aantal aanwezigen van maximum 50 personen (kinderen, monitoren en kookploeg inbegrepen). Op deze manier kunnen we een maximaal aantal deelnemers en vrijwilligers van een zomerkamp laten genieten. Gedurende ieder kamp, blijft iedereen in deze ‘bubbel’, zonder contact met externen. Hierdoor moeten we onderling geen afstand van 1,5 meter bewaren en kunnen we makkelijker allerlei activiteiten doen op een fijne manier. Toch zullen we ook veel aandacht besteden aan de strikte hygiënemaatregelen, zoals vaak de handen wassen, hoest- en nieshygiëne, veelvuldig poetsen en ontsmetten van keuken, sanitair en andere lokalen… Zoals de veiligheidsraad het ons voorschrijft. Verder zullen de kampen er zoveel mogelijk uitzien als een gewoon Pionierskamp: met kinderen van 6 tot 16 jaar, verticale groepen waarin verschillende leeftijden samen spelen, supertoffe activiteiten, veel warmte en solidariteit…

Concreet:

 • Kamp 1: zaterdag 4 juli, 17u - woensdag 8 juli, 11u

 • Kamp 2: woensdag 8 juli, 17u - zondag 12 juli, 11u

 • Kamp 3: zondag 12 juli, 17u - donderdag 16 juli, 11u

 • Kamp 4: donderdag 16 juli, 17u - maandag 20 juli, 11u

Aankomst en vertrek

Zoals je ziet, eindigt het ene kamp op dezelfde dag als het volgende kamp begint. In de uren tussen de twee kampen, wordt de hele kampplaats gepoetst en ontsmet. Contact tussen kinderen en vrijwilligers van twee verschillende kampen moet volledig vermeden worden. Daarom is het heel belangrijk de aankomst- en vertrekuren te respecteren.

De aankomst- en vertrekdagen zijn veelal weekdagen. Wij zijn ons ervan bewust dat dit niet evident is voor de meeste ouders. We hebben dit toch op deze manier georganiseerd, omdat het de enige manier was om zoveel mogelijk kinderen een kamp te kunnen bieden op een zo veilig mogelijke manier.

Carpoolen is toegelaten, mits enkele maatregelen: zoveel mogelijk de social distance bewaren tussen leden van verschillende gezinnen (bijvoorbeeld voor- en achterbank in de auto), mondmaskers dragen voor iedereen boven de 12 jaar, geen spullen doorgeven.

Vanaf het moment dat je aankomt bij de kampplaats, gelden de corona maatregelen die wij gedurende het hele kamp zullen aanhouden. Dat wil zeggen dat de 50 kinderen en vrijwilligers van onze kamp bubbel alle contact met mensen buiten deze bubbel vermijden.

Leeftijdsgroepen

Per kamp kunnen we ongeveer 34 kinderen meenemen. Om leeftijdsgroepen te vormen die groot genoeg zijn om samen een  spel te kunnen spelen, zullen de groepen iets anders worden ingedeeld. In vergelijking met een ‘gewoon’ Pionierskamp, zullen de groepen iets kleiner zijn, met een groter leeftijdsverschil. We maken de groepen alleszins zo evenwichtig mogelijk. Indien er kinderen graag samen in een groep willen zitten, houden we daar zoveel mogelijk rekening mee, maar we kunnen niet beloven.

Inschrijvingen

Wie reeds ingeschreven was voor één van onze zomerkampen, kreeg als eerste de keuze om zich voor één van de vier kortere kampen in te schrijven. Op basis van de huidige inschrijvingen verwachten we jammer genoeg een tekort aan plaatsen voor kampen 1 en 2, en een overschot aan plaatsen voor kampen 3 en 4.

Vanaf nu staan de inschrijvingen open voor iedereen. De inschrijvingen vind je via deze link.

Kampprijs

Omdat het kamp korter is, passen we ook de prijs aan. De oorspronkelijke prijs was 135€ voor het eerste kind en 125€ vanaf het tweede kind, de aangepaste prijs is 85€ voor het eerste kind en 75€ vanaf het tweede kind.

Aspimo's

Bij de Pioniers zijn de Aspimo’s (deelnemers geboren in 2004 & 2005) een ‘speciale groep’. Als oudste deelnemers van het kamp gaan ze enerzijds nog allerlei leuke activiteiten doen met hun leeftijdsgenoten, maar anderzijds gaan ze ook nu en dan al wat extra verantwoordelijkheden krijgen. Dit doe we om hen tijdens het kamp al wat te laten proeven van het ‘monitor-zijn’ en hen zo warm te maken om binnen onze werking verder door te groeien. Het grootste deel van ons vrijwilligersteam was zelf immers ook ooit een Aspimo!

Concreet willen we aan alle Aspimo’s de kans bieden om twee aaneensluitende kampen mee te gaan deze zomer; kamp 1 + 2 of kamp 3 + 4. Op deze manier kunnen ze dubbel zoveel ervaring opdoen en kunnen we ze nog beter voorbereiden op hun verdere doorgroei binnen de Pioniers.

We hebben deze manier van werken afgetoetst bij de experts ter zake, en dit is volledig mogelijk binnen de opgelegde corona-maatregelen. Vrijwilligers en oudere deelnemers hebben de expliciete toestemming om meerdere kampen na elkaar te doen, zonder een quarantaineperiode tussenin.

Let wel, dit is een aanbod en geen verplichting. Kan je als Aspimo toch maar op één kamp mee? Geen probleem!

 

RISICOGROEPEN PEDIATRIE

Deze lijst werd met zorg samengesteld na consultatie van verschillende pediatrische beroepsverenigingen en specialistische organisaties. Wij wensen te benadrukken dat hij als richtlijn dient, mits gegronde reden en in overleg met de behandelende arts kan en mag er van afgeweken worden. De lijst is evenmin limitatief. Het toepassen ervan valt onder verantwoordelijkheid van de behandelende arts in overleg met de patient, de ouders en/of de verzorgers.

Deze lijst is bedoeld als leidraad bij de beslissing om kinderen wel of niet mee op kamp te laten gaan.

 

Algemeen: 

 • Voor kinderen onder behandeling met hoge dosissen corticosteroïden, dwz. hoger dan 20mg per dag prednisolone (0.5mg/kg lichaamsgewicht/dag voor jonge kinderen met gewicht < 40kg) wordt geadviseerd niet mee op kamp te gaan.
 • Kinderen onder combinatiebehandeling met immuunonderdrukkende medicatie: te overleggen met behandelende arts.
 • Kinderen met ernstige meervoudige chronische aandoeningen: te overleggen met behandelende arts .
 • Kinderen met een chronische ziekte die naar school mogen gaan moeten uiteraard, net zoals de rest van de bevolking, de richtlijnen rond hygiëne, afstandsmaatregelen en mondmaskergebruik (volgens leeftijd), zoals aangegeven door de nationale veiligheidsraad strikt opvolgen.
 • Ouders en broers/zussen en mensen die onder hetzelfde dak van risicopatiënt leven mogen gaan werken/ naar school gaan, uiteraard met blijvende aandacht voor hygienische maatregelen. Van zodra iemand van het gezin ziektesymptomen vertoont moet een arts gecontacteerd worden en de Sciensano isolatierichtijnen gevolgd worden.

 

PNEUMOLOGIE/ CF

NIET :

 • Onstabiele CF and non-CF bronchiectasieën (FEV-1 < 60%, snelle achteruitgang, herhaalde exacerbaties > 3 per jaar, zuurstof therapie).
 • kinderen onder behandeling met hoge dosissen corticosteroïden, dwz. hoger dan 20mg per dag prednisolone (0.5mg/kg lichaamsgewicht/dag voor jonge kinderen met gewicht < 40kg
 • onstabiel ernstig astma met nood aan hoge dosis systeemcorticoiden of biologicals
 • chronische zuurstoftherapie
 • chronische niet invasieve beademing
 • onstabiele congenitale longen/luchtwegaandoeningen

PRIMAIRE IMMUUNSTOORNISSEN

NIET :

 • PID met ernstige gecombineerde immuunstoornis ((S)CID of ernstige lymfopenie (aantal CD4 T cellen < 200))
 • PID EN ernstig longlijden (zie pneumologie)
 • PID patiënten die een stamceltransplantatie of gentherapie zullen krijgen of gekregen hebben < 1 jaar geleden of langer indien extra behandeling nodig is. 
 • Overige PID nl. chronische granulomateuze ziekte (CGD), familiale hemofagocytair lymfohistiocytosis (HLH), aangeboren auto-inflamatoire aandoeningen (behalve FMF), Down syndroom met PID, PID en actieve* immuun dysregulatie (LRBA NFKB1, NFKB2, STAT3 GOF, IRAK4, MyD88, STAT2,...)
*dwz: auto-immune of auto-inflammatoire opstoot tijdens het voorbije jaar of recent opgestarte immuunonderdrukkende medicatie. 
 • overige ernstige PID  waarbij de PID patiënt zelf door zijn/ haar behandelende arts zal gecontacteerd en geadviseerd worden om niet naar school/ werk te gaan. 

 

CARDIOLOGIE

NIET :

 • Na harttransplantatie
 • Bij pulmonale hypertensie
 • Bij ernstig hartfalen

 

ENDOCRINOLOGIE

WEL :

 • children with diabetes and other endocrine conditions (oa kinderen met bijnier vervangende therapie: congenitale bijnierschors hyperplasie, bijnier insufficiëntie,…)

 

NEFROLOGIE

 • NIET :
  • kinderen onder behandeling met hoge dosissen corticosteroïden, dwz. hoger dan 20mg per dag prednisolone (0.5mg/kg lichaamsgewicht/dag voor jonge kinderen met gewicht

< 40kg)

  • kinderen die in de afgelopen 6 weken rituximab of eculizumab hebben toegediend gekregen of bij wie toediening van deze medicatie wordt gepland in de komende weken
 • Te overleggen met de heandelende arts
  • kinderen onder combinatiebehandeling met immuunonderdrukkende medicatie
  • kinderen onder behandeling met dialyse of plasmaferese
  • kinderen bij wie atypisch hemolytisch uremisch syndroom werd vastgesteld
  • kinderen met vaak recidiverend of steroïd afhankelijk nefrotisch syndroom
  • kinderen die in het afgelopen jaar (langer dan 6w geleden) rituximab of eculizumab hebben toegediend gekregen

 

REUMATOLOGIE

NIET: 

  • kinderen onder behandeling met hoge dosissen corticosteroïden, dwz. hoger dan 20mg per dag prednisolone (0.5 mg/kg lichaamsgewicht/ dag voor jonge kinderen met gewicht < 40 kg)
WEL:
  • Kinderen met een reumatische aandoening en behandeling met andere immuunonderdrukkende medicatie zijnde:
   • Basismedicatie inclusief Plaquenil, Methotrexaat, ledertrexate, metoject), Cellcept, Cyclosporine, prograft/advagraf en Imuran
   • Biologische medicatie inclusief
    • TNF alpha inhibitie (Enbrel, Humira, Infliximab),
    • Orencia
    • IL-1 inhibitie (Anakinra, Ilaris
    • IL-6 inhibitie (Roactemra)
    • JAK inhibite (Olumiant, Xeljanz),
    • Tituximab 

 

GASTRO ENTEROLOGIE

NIET :

 • kinderen onder behandeling met hoge dosissen corticosteroïden, dwz. hoger dan 20mg per dag prednisolone (0.5mg/kg lichaamsgewicht/dag voor jonge kinderen met gewicht < 40kg)

WEL :

 • kinderen in een stabiele situatie (in remissie) onder 1 immunomodulator
Te overleggen met behandelende arts: 
 • Kinderen onder combinatiebehandeling met immuunonderdrukkende medicatie

 

NEUROLOGIE:

NIET :

 • patienten onder chronische zuurstofbehandeling of niet invasieve beademing of verminderde longfunctie (zie pneumologie)
 •  kinderen onder behandeling met hoge dosissen corticosteroïden, dwz. hoger dan 20mg per dag prednisolone (0.5mg/kg lichaamsgewicht/dag voor jonge kinderen met gewicht < 40kg)

OPM vaak gaat het hier om kinderen met een complexe multipathologie, waarvoor overleg behandelende kinderneuroloog aangewezen is

 

HEMATO-ONCOLOGIE

NIET :

 • kinderen onder intensieve behandeling of na allogene stamceltransplantatie (+/- 12 maanden of langer, afhankelijke van de duur van de immuunonderdrukkende behandeling

 WEL: 

 • alle anderen, inclusief ALL patienten onder onderhoudsbehandeling, kinderen behandeld met glivec, hydrea, etc.
 • Opm : igv comorbiditeit wordt wordt dit individueel beoordeeld door de behandelende arts

·