Update zomerkampen

Beste ouder(s),

Het coronavirus gooit roet in heel wat plannen voor het jeugdwerk, en ook de Pioniers zijn hierdoor getroffen in hun organisatie van de kampen. We hebben hier dan ook rekening mee gehouden in de planning van onze komende kampen. Hieronder vind je per kamp concreet wat dit inhoud. 


zomerkampen

We hebben gekozen voor de formule van vorig jaar met 4 kortere kampen met telkens een totaal aantal aanwezigen van maximum 50 personen (kinderen, monitoren en kookploeg inbegrepen). Op deze manier kunnen we een maximaal aantal deelnemers en vrijwilligers van een zomerkamp laten genieten. Verder zullen de kampen er zoveel mogelijk uitzien als een gewoon Pionierskamp: met kinderen van 6 tot 16 jaar, verticale groepen waarin verschillende leeftijden samen spelen, supertoffe activiteiten, veel warmte en solidariteit…

In 2020 hebben we van verschillende deelnemers gehoord dat ze het nogal kort vonden. Daarom hebben we ervoor gekozen om in de zomer van 2021 elk van de vier kampen een dag langer te maken, zo lijken de kampen alhoewel ze nog steeds kleiner zijn als gewoonlijk toch zoveel mogelijk op onze gewone zomerkampen.  

Voor 2021 hebben we helaas ook de periode van opnze kampen moeten aanpassen. De kampplaats die we hadden vastgelegd, heeft helaas geannuleerd. In het dorp waar we naartoe gingen komt een vaccinatie-centrum waardoor de plaatselijke speelpleinwerking geen lokalen ter beschikking meer had. Aangezien de kampplaats in handen van de gemeente is hebben ze ervoor gekozen om de speelpleinwerking daar onder te brengen, waardoor externe organisaties helaas geen plaats meer hebben. We hebben ons uiterste best gedaan om een alternatieve kampplaats te vinden, die groot genoeg is en die ook nog beschikbaar was voor een groot genoege periode zodanig dat we onze vier kampen konden laten doorgaan. We zijn erin geslaagd om een toffe kampplaats te vinden in het rustige Modave, waar we ons volop kunnen laten gaan. 

Concreet:

 • Kamp 1: dinsdag 13 juli, 17u - zaterdag 17 juli, 17u

 • Kamp 2: zondag18 juli, 17u - donderdag 22 juli, 17u

 • Kamp 3: vrijdag 23 juli, 17u - dinsdag 27 juli, 17u

 • Kamp 4: woensdag 28 juli, 17u - zondag 1 augustus, 17u

Aankomst en vertrek

De aankomst- en vertrekdagen zijn veelal weekdagen. Wij zijn ons ervan bewust dat dit niet evident is voor de meeste ouders. We hebben dit toch op deze manier georganiseerd, omdat het de enige manier was om zoveel mogelijk kinderen een kamp te kunnen bieden op een zo veilig mogelijke manier.

Carpoolen is toegelaten, mits enkele maatregelen: zoveel mogelijk de social distance bewaren tussen leden van verschillende gezinnen (bijvoorbeeld voor- en achterbank in de auto), mondmaskers dragen voor iedereen boven de 12 jaar, geen spullen doorgeven.

Vanaf het moment dat je aankomt bij de kampplaats, gelden de corona maatregelen die wij gedurende het hele kamp zullen aanhouden. Dat wil zeggen dat de 50 kinderen en vrijwilligers van onze kamp bubbel alle contact met mensen buiten deze bubbel vermijden.

Leeftijdsgroepen

Per kamp kunnen we ongeveer 34 kinderen meenemen. Om leeftijdsgroepen te vormen die groot genoeg zijn om samen een  spel te kunnen spelen, zullen de groepen iets anders worden ingedeeld. In vergelijking met een ‘gewoon’ Pionierskamp, zullen de groepen iets kleiner zijn, met een groter leeftijdsverschil. We maken de groepen alleszins zo evenwichtig mogelijk. Indien er kinderen graag samen in een groep willen zitten, houden we daar zoveel mogelijk rekening mee, maar we kunnen niet beloven.

Inschrijvingen

Vanaf nu staan de inschrijvingen open voor iedereen. De inschrijvingen vind je via deze link.

Kampprijs

Omdat het kamp korter is, passen we ook de prijs aan. De oorspronkelijke prijs was 135€ voor het eerste kind en 125€ vanaf het tweede kind, de aangepaste prijs is 100€ voor het eerste kind en 90€ vanaf het tweede kind.

Aspimo's

Bij de Pioniers zijn de Aspimo’s (deelnemers geboren in 2005 & 2006) een ‘speciale groep’. Als oudste deelnemers van het kamp gaan ze enerzijds nog allerlei leuke activiteiten doen met hun leeftijdsgenoten, maar anderzijds gaan ze ook nu en dan al wat extra verantwoordelijkheden krijgen. Dit doe we om hen tijdens het kamp al wat te laten proeven van het ‘monitor-zijn’ en hen zo warm te maken om binnen onze werking verder door te groeien. Het grootste deel van ons vrijwilligersteam was zelf immers ook ooit een Aspimo!

Concreet willen we aan alle Aspimo’s de kans bieden om twee aaneensluitende kampen mee te gaan deze zomer; kamp 1 + 2 of kamp 3 + 4. Op deze manier kunnen ze dubbel zoveel ervaring opdoen en kunnen we ze nog beter voorbereiden op hun verdere doorgroei binnen de Pioniers.

We hebben deze manier van werken afgetoetst bij de experts ter zake, en dit is volledig mogelijk binnen de opgelegde corona-maatregelen. Vrijwilligers en oudere deelnemers hebben de expliciete toestemming om meerdere kampen na elkaar te doen, zonder een quarantaineperiode tussenin.

Let wel, dit is een aanbod en geen verplichting. Kan je als Aspimo toch maar op één kamp mee? Geen probleem!

 

RISICOGROEPEN PEDIATRIE

Deze lijst werd met zorg samengesteld na consultatie van verschillende pediatrische beroepsverenigingen en specialistische organisaties. Wij wensen te benadrukken dat hij als richtlijn dient, mits gegronde reden en in overleg met de behandelende arts kan en mag er van afgeweken worden. De lijst is evenmin limitatief. Het toepassen ervan valt onder verantwoordelijkheid van de behandelende arts in overleg met de patient, de ouders en/of de verzorgers.

Deze lijst is bedoeld als leidraad bij de beslissing om kinderen wel of niet mee op kamp te laten gaan.

 

Algemeen: 

 • Voor kinderen onder behandeling met hoge dosissen corticosteroïden, dwz. hoger dan 20mg per dag prednisolone (0.5mg/kg lichaamsgewicht/dag voor jonge kinderen met gewicht < 40kg) wordt geadviseerd niet mee op kamp te gaan.
 • Kinderen onder combinatiebehandeling met immuunonderdrukkende medicatie: te overleggen met behandelende arts.
 • Kinderen met ernstige meervoudige chronische aandoeningen: te overleggen met behandelende arts .
 • Kinderen met een chronische ziekte die naar school mogen gaan moeten uiteraard, net zoals de rest van de bevolking, de richtlijnen rond hygiëne, afstandsmaatregelen en mondmaskergebruik (volgens leeftijd), zoals aangegeven door de nationale veiligheidsraad strikt opvolgen.
 • Ouders en broers/zussen en mensen die onder hetzelfde dak van risicopatiënt leven mogen gaan werken/ naar school gaan, uiteraard met blijvende aandacht voor hygienische maatregelen. Van zodra iemand van het gezin ziektesymptomen vertoont moet een arts gecontacteerd worden en de Sciensano isolatierichtijnen gevolgd worden.

 

PNEUMOLOGIE/ CF

NIET :

 • Onstabiele CF and non-CF bronchiectasieën (FEV-1 < 60%, snelle achteruitgang, herhaalde exacerbaties > 3 per jaar, zuurstof therapie).
 • kinderen onder behandeling met hoge dosissen corticosteroïden, dwz. hoger dan 20mg per dag prednisolone (0.5mg/kg lichaamsgewicht/dag voor jonge kinderen met gewicht < 40kg
 • onstabiel ernstig astma met nood aan hoge dosis systeemcorticoiden of biologicals
 • chronische zuurstoftherapie
 • chronische niet invasieve beademing
 • onstabiele congenitale longen/luchtwegaandoeningen

PRIMAIRE IMMUUNSTOORNISSEN

NIET :

 • PID met ernstige gecombineerde immuunstoornis ((S)CID of ernstige lymfopenie (aantal CD4 T cellen < 200))
 • PID EN ernstig longlijden (zie pneumologie)
 • PID patiënten die een stamceltransplantatie of gentherapie zullen krijgen of gekregen hebben < 1 jaar geleden of langer indien extra behandeling nodig is. 
 • Overige PID nl. chronische granulomateuze ziekte (CGD), familiale hemofagocytair lymfohistiocytosis (HLH), aangeboren auto-inflamatoire aandoeningen (behalve FMF), Down syndroom met PID, PID en actieve* immuun dysregulatie (LRBA NFKB1, NFKB2, STAT3 GOF, IRAK4, MyD88, STAT2,...)
*dwz: auto-immune of auto-inflammatoire opstoot tijdens het voorbije jaar of recent opgestarte immuunonderdrukkende medicatie. 
 • overige ernstige PID  waarbij de PID patiënt zelf door zijn/ haar behandelende arts zal gecontacteerd en geadviseerd worden om niet naar school/ werk te gaan. 

 

CARDIOLOGIE

NIET :

 • Na harttransplantatie
 • Bij pulmonale hypertensie
 • Bij ernstig hartfalen

 

ENDOCRINOLOGIE

WEL :

 • children with diabetes and other endocrine conditions (oa kinderen met bijnier vervangende therapie: congenitale bijnierschors hyperplasie, bijnier insufficiëntie,…)

 

NEFROLOGIE

 • NIET :
  • kinderen onder behandeling met hoge dosissen corticosteroïden, dwz. hoger dan 20mg per dag prednisolone (0.5mg/kg lichaamsgewicht/dag voor jonge kinderen met gewicht

< 40kg)

  • kinderen die in de afgelopen 6 weken rituximab of eculizumab hebben toegediend gekregen of bij wie toediening van deze medicatie wordt gepland in de komende weken
 • Te overleggen met de heandelende arts
  • kinderen onder combinatiebehandeling met immuunonderdrukkende medicatie
  • kinderen onder behandeling met dialyse of plasmaferese
  • kinderen bij wie atypisch hemolytisch uremisch syndroom werd vastgesteld
  • kinderen met vaak recidiverend of steroïd afhankelijk nefrotisch syndroom
  • kinderen die in het afgelopen jaar (langer dan 6w geleden) rituximab of eculizumab hebben toegediend gekregen

 

REUMATOLOGIE

NIET: 

  • kinderen onder behandeling met hoge dosissen corticosteroïden, dwz. hoger dan 20mg per dag prednisolone (0.5 mg/kg lichaamsgewicht/ dag voor jonge kinderen met gewicht < 40 kg)
WEL:
  • Kinderen met een reumatische aandoening en behandeling met andere immuunonderdrukkende medicatie zijnde:
   • Basismedicatie inclusief Plaquenil, Methotrexaat, ledertrexate, metoject), Cellcept, Cyclosporine, prograft/advagraf en Imuran
   • Biologische medicatie inclusief
    • TNF alpha inhibitie (Enbrel, Humira, Infliximab),
    • Orencia
    • IL-1 inhibitie (Anakinra, Ilaris
    • IL-6 inhibitie (Roactemra)
    • JAK inhibite (Olumiant, Xeljanz),
    • Tituximab 

 

GASTRO ENTEROLOGIE

NIET :

 • kinderen onder behandeling met hoge dosissen corticosteroïden, dwz. hoger dan 20mg per dag prednisolone (0.5mg/kg lichaamsgewicht/dag voor jonge kinderen met gewicht < 40kg)

WEL :

 • kinderen in een stabiele situatie (in remissie) onder 1 immunomodulator
Te overleggen met behandelende arts: 
 • Kinderen onder combinatiebehandeling met immuunonderdrukkende medicatie

 

NEUROLOGIE:

NIET :

 • patienten onder chronische zuurstofbehandeling of niet invasieve beademing of verminderde longfunctie (zie pneumologie)
 •  kinderen onder behandeling met hoge dosissen corticosteroïden, dwz. hoger dan 20mg per dag prednisolone (0.5mg/kg lichaamsgewicht/dag voor jonge kinderen met gewicht < 40kg)

OPM vaak gaat het hier om kinderen met een complexe multipathologie, waarvoor overleg behandelende kinderneuroloog aangewezen is

 

HEMATO-ONCOLOGIE

NIET :

 • kinderen onder intensieve behandeling of na allogene stamceltransplantatie (+/- 12 maanden of langer, afhankelijke van de duur van de immuunonderdrukkende behandeling

 WEL: 

 • alle anderen, inclusief ALL patienten onder onderhoudsbehandeling, kinderen behandeld met glivec, hydrea, etc.
 • Opm : igv comorbiditeit wordt wordt dit individueel beoordeeld door de behandelende arts

·